Kategori: Hållbart

Kommunicera mera!

Tack Skanska för en fantastisk eftermiddag om feministisk stadsplanering

Idag pratade jag feministisk stadsplanering på  Skanskas fina huvudkontor i Stadshagen.  Fötterna var så lätta efteråt när jag stegade mot bilen och hem för att ta helg. Vilken energi det blev! Det känns hoppfullt att allt fler aktörer inom stadsutveckling inser hur mycket vi har att vinna med en mer jämställd stadsplanering. Faktum är att…
Läs mer

Nystart för forum för social hållbarhet på LinkedIn

Nu är det dags att väcka vår LinkedIn grupp om social hållbarhet ur sin törnrosasömn! I våras startade jag en grupp för oss som jobbar med social hållbarhet inom samhällsplanering och fastighetsutveckling på LinkedIn. Min tanke var att få igång en diskussion runt frågor och trender inom social hållbarhet. För visst är det spännande att…
Läs mer

Upprustning i dialog med boende skapar social hållbarhet

  I arbetet med att utveckla hållbara städer betonas de sociala aspekterna allt mer. Att inkludera invånarna och fördjupa demokratin skapar social hållbarhet – om den görs på rätt sätt. Vad krävs för att lyckas? När man bjuder in till dialog behöver utveckla metoder som tar hänsyn till maktförhållandena mellan olika grupper, tänka på vilka man bjuder in, hur…
Läs mer

Sociala projekt i förorten behöver uppbackning

Sverige är det mest innovativa landet i väst. I alla fall när det kommer till tekniska innovationer – som sedan med hjälp av entreprenörskap och statligt stöd – omsätts till innovativa, växande företag. Jag tror att samhällsutmaningar som ökande segregation, arbetslöshet, och utanförskap skulle kunna lösas på liknande sätt och efterlyser bättre samspel mellan samhällsentreprenörer och…
Läs mer

CSR startar inifrån

Exakt. CSR börjar inifrån. Börja alltid med medarbetarna. Skapa engagemang. Företags sociala ansvar handlar om att placera människan och planetens intressen rakt i hjärtat av organisationen. CSR är inte en checklista! Missa inte den här 90 sekunder videon med John Rosling, vd Contexis.