Kommunicera mera!

Vad En hel del kommunikation gör

Jag skapar värde 
för mina kunder
med kreativ kommunikation 

Jag tror passionerat på kommunikationens kraft att förändra och utveckla. Jag har arbetat med kommunikation i 20 år med huvudsaklig inriktning mot miljö, energi och hållbar utveckling. 

Vad En hel del kommunikation erbjuder

Jag erbjuder kreativa lösningar!

Jag erbjuder skräddarsydda lösningar helt efter dina behov. Det kan handla om allt från strategiska tjänster till genomförande av kommunikationsinsatser. Tillsammans med mina samarbetspartners kan vi  fungera som en outsourcad kommunikationsavdelning.
 Vi realiserar innovativa lösningar och medverkar till kommunikation som gör skillnad.

KOMMUNIKATION FÖR ATT DRIVA FÖRÄNDRING

”Syns du inte, finns du inte” är en sanning i dagens snabbföränderliga värld. Det är den attraktiva organisationen som syns och som därmed också finns i andras medvetande. Och för att synas måste man kommunicera! Det attraktiva företaget har förstått innebörden och vikten av strategisk kommunikation. Företaget, eller organisationen, behöver kommunicera med alla de intressenter, interna såväl som externa, som man vill vara attraktiv för.

KOMMUNIKATION – VARFÖR, VAD OCH HUR?

Jag hjälper dig att: tänka först – strategin är grunden. I den ingår målbild och lägesanalys. Kommunikationsplanen är den konkreta handlingsplanen som kan inbegripa olika typer av kommunikation  – marknadskommunikation, nudging, PR, opinionsbildning, sociala medier och intern kommunikation.  När budskapen finns på plats har  vi koll på vad vi ska förmedla.  

KOMMUNIKATION – NU GÖR VI!

Jag genomför kommunikationsplanens alla aktiviteter och hjälper dig att få igenom ditt budskap. Rent praktiskt kan det innebära att jag exempelvis skriver pressmeddelanden, ordnar pressvisningar, arbetar med webben eller ökar engagemanget i sociala medier eller leder workshops.

Kunder

Mina kunder finns inom många branscher både inom privat och kommunal sektor. Här är några av dem: 

SEOMs kundtidning OM

Redaktör för SEOM, Sollentuna Energi och Miljös kundtidning OM 2018 och 2019  (6 nr)


Tidningen har ett stort fokus på miljömässig hållbarhet och ges ut till samtliga boende i Sollentuna.

Samråd kv. Josef & Ivar

Processledare och moderator vid ombyggnadssamråd  för bostadsbolaget Mimer i Västerås. 


Dialog och samråd en viktig del av stadsplanering och ombyggnationer. Jag arbetar gärna med förändring och inkluderande kommunikation.

Fler väljer att sortera matavfall i Sollentuna

Under 2018  och 2019 ökade utsorteringen av matavfall med 10 procent i Sollentuna. Detta tack vare miljöstyrande taxor och kommunikation som var inriktad på positiv förstärkning och nudging.

Senaste nytt 

i min bllogg skriver jag om vad som är aktuellt. Det kan vara trender, spaningar
eller vad som är på gång just nu.

Freja blir min partner

Nu är det officiellt, min dotter Freja Öhlander blir min nya samarbetspartner. Freja pluggar just nu på sin master i Medie- och kommunikationsvetenskap på Lunds universitet. Hon har även en[…]

Read more

Nudging – ett nytt verktyg i min verktygslåda

Det är svårt att ändra på människors beteende! Det senaste året har jag arbetat för ett litet lokalt energi och miljöbolag. En stor del av mitt fokus har varit att[…]

Read more

Välkommen 2019

Gick inte 2018 ovanligt fort? Det liksom bara swishade förbi i en himla fart. Och om jag ska vara ärlig, så vet jag inte riktigt vad det tog vägen. Mycket[…]

Read more

Aktuella utställningar 

Jag målar och det är i målningen jag utvecklar min kreativitet. 
Den 22-29 augusti ställer jag ut på Galleri Bellman, Bellmansgatan 9, alldeles intill Hornsgatspuckeln. 
Välkommen!

Kontakt

Helen Larsson
Sjöbacken 31
165 65 Hässelby
epost: helen@enheldel.com
mobil: 070-267 00 84

%d bloggare gillar detta: