Etikett: förändringsledning

Kommunicera mera!

Tala är silver, lyssna är guld

Vad är det viktigaste jag har lärt mig vid förändringsarbete? Att det handlar om att lyssna, lyssna och åter lyssna. Och att det krävs mod att testa nytt. Kurage att bromsa och göra omtag. Ytterst handlar det om att lyssna för att förstå – inte för att komma med färdiga svar.