4 länktips om hållbar stadsutveckling

Kommunicera mera!

4 länktips om hållbar stadsutveckling

Social Hållbarhet är ett område under mycket snabb utveckling. Hur håller du dig uppdaterad? Finns det några experter, forskning, bloggar eller sajter du kan rekommendera att följa?

Här är några av mina länktips.

Decode

Forskningsprojektet Decode verkar inom Vinnovas utlysningsområde Utmaningsdriven innovation – hållbara städer. Decode möter utmaningar som rör krav på nytänkande i en hållbar stadsplanering och i planprocesser, med fokus på social hållbarhet.

Decodes främsta mål handlar om att underlätta för samverkan med en maktfördelning som hanterar motstridiga intressen och som utvecklar konstruktivt nytänkande mellan stadsutvecklingsprojektens olika aktörer, från enskild medborgare till politiker.

Gå in och läs på Decodes hemsida. Här finns information om flera jätteintressanta pågående forskningsinsatser.

Forskningsöversikten Hållbar stadsutveckling

Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhälls­ byggande (Formas) har på regeringens uppdrag genomfört en framåtblickande forskningsöversikt på området hållbar stadsutveckling. Arbetet har genomförts i nära samverkan med de övriga uppdragsmyndigheterna Boverket, Riksantikvarie­ ämbetet och Arkitekturmuseet.

Syftet med den här rapporten är att besvara tre frågor: Vilka är de största framtida forskningsbehoven om långsiktigt hållbar stadsutveckling? Varför är forskningsbehoven störst just här? Hur kan dessa forskningsbehov till­ godoses på kort och på lång sikt?

Samtal i kuben

Samtal om arkitektur, makt och byggande mellan lokala aktörer i norra Botkyrka.

Mellanplatsprojektet

Forskningsprojektet Mellanplats är en förkortning av  »Samspelet mellan medborgarinitiativ och inbjudet deltagande i stadsplanering: ett interaktionsforskningsprojekt«. Projektet finansierades av Formas genom utlysningen »Samordnad stadsutveckling – en förutsättning för hållbarhet« som gjordes i samverkan med Energimyndigheten, Naturvårdsverket, Trafikverket och Riksantikvarieämbetet. Projektet var också medfinansierat av Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad och har varit associerat till Mistra Urban Futures.

Intressant om boendedialog och hur invånare invånare kan bli medskapare i stadens utveckling. 

Tags: , , ,

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.