Kategori: stadsdelsutveckling

Kommunicera mera!

Tillit viktig för lyckad förändring

Tillit byggs inte på en dag. Där något som man bygger upp – och förvaltar. Tillit är själva kittet i varje relation och smörjmedlet i all kommunikation. De senaste åren har jag arbetat mycket med stadsdelsutveckling och jag vet att startsträckan för förändringsarbete blir mycket kortare om tilliten mellan boende och bostadsbolag redan finns på…
Läs mer

Hur man får med sig folk när man ändrar staden

När man pratar om att göra förändringar i en organisation pratar man om ofta att det behövs förändringsledning eller ”change management”. Det kan exempelvis handla om att göra en organisationsförändring eller implementering av ett nytt IT-system. Finns motsvarande tänk när man gör stora förändringar av hela stadsdelar eller för all del, i mindre projekt som…
Läs mer