Hur man får med sig folk när man ändrar staden

Kommunicera mera!

Hur man får med sig folk när man ändrar staden

I Husby stickar kvinnor ett lapptäcke medan de diskuterar politik och livet.

När man pratar om att göra förändringar i en organisation pratar man om ofta att det behövs förändringsledning eller ”change management”. Det kan exempelvis handla om att göra en organisationsförändring eller implementering av ett nytt IT-system.

Finns motsvarande tänk när man gör stora förändringar av hela stadsdelar eller för all del, i mindre projekt som bara gäller upprustning av ett kvarter eller fastighet?

Nej, inte riktigt.

Här pratar man i bästa fall om boendedialog.  Men  egentligen är det just förändringsledning som det handlar om. Låt mig förklara.

De senaste åren har jag arbetat mycket med förändringsarbete i hela stadsdelar. Det har handlat om stora förändringar där många olika aktörer är involverade. Förändringarna kan gälla exempelvis nya hus som ska byggas eller hus som ska rivas, gator som ska höjas eller sänkas osv. Det är helt enkelt, ofta stora förändringar som involverar väldigt många människor, inte minst boende och verksamheter i området.

Summa summarum, det är många personer som du behöver ha med dig för att hela processen ska löpa smidigt och bra. Och det är ju just det där med människorna.

Människor är av naturen skapta att vara misstänksamma och restriktiv till förändring, det är en naturlig instinkt som lever kvar sedan urminnes tider. Vi är i grunden ett vanedjur. Vi mår bra av rutiner och gillar egentligen inte alls att behöva bryta våra vanor.

Men hur ska man göra då?

När man förändrar stadsdelar behöver alla involverade människor, det gäller framförallt boende i området, förstå varför en förändring överhuvudtaget är viktig och nödvändig. De behöver vara motiverade att genomföra den, och framförallt ha rätt kunskap. Det handlar i slutändan om att få människor att tänka, känna och göra det man vill.

Här är mina bästa tips

Kommunicera, kommunicera, och sedan kommunicera mera.

Kommunikation och uthållighet är nyckelord. Kunskapen om hur man kommunicerar med olika grupper för att få till rätt beteende är avgörande. Lyckas du kommunicera varför ni ska göra förändringen, så har ni löst en viktig knäckfråga.

 Att leda förändringen

Identifiera viktiga nyckelpersoner s.k. change leaders. Varje organisation har sina chefer och ledare. I ett samhälle finner du motsvarande informella ledare ofta i föreningar eller andra verksamheter.

För att lyckas leda förändring i en mer informell organisation som exempelvis en stadsdel är, behöver du jobba tätt ihop med dessa personer. Det grundläggande ledarskapet måste finnas ”på plats”. Det är tillsammans med dem som du kommunicerar mål och vision, involverar, skapar delaktighet och ger feedback.

Strukturerat arbetssätt

Det handlar om att jobba medvetet och strukturerat mot förändringen, naturligtvis i syfte att nå målen.

Följ upp
Jobba hängivet mot att följa upp både resultatmål och beteendemål, men framförallt glöm inte att FIRA på vägen. Förstärk det som fungerar!

Hur vet du att du har lyckats? Här är tre tydliga tecken:

  • Att alla känner att de vinner något
  • Att förändringen genomförs i ett lagom tempo
  • Att alla känner sig delaktiga

 

Tags:

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.