Hållbarhet – viktigt för både kund och affärer

Kommunicera mera!

Hållbarhet – viktigt för både kund och affärer

Äpplen på rad

Jag var inbjuden till en ledningsgrupp för att prata om företags sociala ansvar för ungefär ett år sedan. Mitt uppdrag var att förklara begreppet, CSR, vad det innebär generellt och sedan litegrann om hållbarhetsredovisning. Jag hade 20 minuter på mig. Redan när jag klev in i mötesrummet kände jag av en kompakt mur av motstånd.

Tystnaden fortsatte genom hela presentationen, – förutom en gång då en av avdelningscheferna tittade stint i ögonen på sin chef och undrade om det här med antikorruption. Är det verkligen något som vi ska hålla på med?

Så värst mycket fler frågor blev det inte. Det var faktiskt mest tyst. Så här efteråt, vet jag att jag inte svarade på frågan om antikorruption. Visst är det så att arbetet mot korruption är en viktig fråga att driva eftersom korruption undergräver legitimitet och hållbarhet i det ekonomiska systemet. Frågan är om inte korruption är vår tids största utmaningar för företag.

Men det var först när jag, med en olustig känsla, packade ihop min dator, som jag råkade höra chefen som också satt företagsledningen säga till sin ledningsgrupp.

-Vi ska vara glada att det finns någon vill hålla på med sånt här, sa han. Men låt oss nu gå vidare till viktigare saker.

Kanske var det det mest korkade uttalandet sedan ”internet bara är en fluga” och för att inte säga oförskämt.  Idag,  ett år senare, är det tydligt att synen på företags sociala ansvar verkligen har förändrats i rasande takt. Att arbeta med hållbarhet är inte längre en fråga om utan snarare om en fråga om hur. Det går snabbt och det gäller för företag att hänga med i utvecklingen. Den där inställningen funkar med andra ord inte längre.

På miljösidan ligger svenska företag långt framme. Miljöarbetet har legat i fokus ända sedan Agenda 21 på 1990-talet. Med klimatförändringarna tror jag att fler känner ett ansvar för miljön. Det handlar om att arbeta med energieffektivisering, materialanvändning, återanvändning, återvinning och att begränsa användningen av kemikalier.

Det var egentligen inte förrän vid  millennieskiftet och FN:s världstoppmöte om hållbar utveckling i Johannesburg 2002 som man började prata om den sociala dimensionen av hållbarhet.

Alla tre dimensionerna av hållbarhetsfrågorna (miljö, sociala och ekonomiska aspekter) har numera blivit alltmer integrerade i företagens  verksamhet – från produktion till distribution, personalfrågor och marknadsföring. Det handlar i grunden om sunt företagande, att hushålla med de resurser man har – råvaror, arbetskraft och kapital.

Vad kan företag som arbetar aktivt med hållbarhet förvänta sig? Undersökningar visar att hållbarhetsarbetet bidrar till ökad lönsamhet, fler uppdrag och fler kunder. Det bidrar ofta positivt vid offentliga upphandlingar. Arbetet leder bland annat till ökad kundnöjdhet och gynnar marknadsföringen.

Ett företags hållbarhetsarbete är viktigt för att kunna attrahera och behålla arbetskraft. Ungdomar som kommer ut på arbetsmarknaden förväntar sig att verksamheten bedrivs på ett hållbart sätt.

Att seriösa företag engagerar sig i hållbarhetsfrågor är inte längre ett val utan ett måste. Hållbarhet är viktigt både för kund och affärer. Jag är säker.

Tags: ,

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.