Hållbarhetskommunikation gör företag mer intressanta och relevanta

Kommunicera mera!

Hållbarhetskommunikation gör företag mer intressanta och relevanta

Bild från ”vårt” barnhem i Uganda.

För några år sedan reste jag till Uganda för att bocka av några ”måste-göra” på min bucket list: Bergsgorillorna i Bwindis dimhöljda berg och schimpanserna i Kibales låglandsskog.

Resan blev lika fantastisk och gränsöverskridande som någonsin en novell av Karen Blixen. Valet mellan olika researrangörer – det fanns hundratals – föll på en liten lokal researrangör som också drev ett barnhem för HIV-smittade barn. Att välja en liten lokal researrangör kändes helt rätt och bara vetskapen om att delar av vinsten gick till barnen på barnhemmet – som vi också fick besöka – skänkte en extra dimension till resan.

Idag förstår framgångsrika företag –  precis som min lilla lokala researrangör i Uganda –  att det är genom att jobba aktivt med sin samhällsroll som man stärker sin konkurrenskraft. Det kan till exempel vara företag som nyanställer egna lärare i svenska för att undervisa nyanlända på arbetsplatsen eller företag som aktivt jobbar för att kvinnor och män ska ha lika rättigheter och praktiska möjligheter till arbete, inflytande och utveckling i sitt yrke och på sin arbetsplats eller företag som förstått vikten av att arbeta aktivt mot korruption osv.

Det är just det som är den bärande idén bakom företags sociala ansvar eller CSR. Det går att vara en god samhällsmedborgare och samtidigt vara lönsam – att ett mer mänskligt agerande är en förutsättning för att vara konkurrenskraftig och attrahera arbetskraft. Företags sociala ansvarstagande har därför alltmer blivit en överlevnadsfråga. Företag konkurrerar genom sina värderingar och sin etik. Sitt sociala ansvar om man så vill.

Men det räcker dock inte att verka för ett gott syfte om få känner till det. ”Syns du inte så finns du inte” stämmer allt mer när det är omvärldens förtroende som skapar finansiellt värde. Mänskliga företag är båda mer intressanta och relevanta.

Hållbarhetskommunikation betalar därför igen sig flera gånger om –  rätt skött bidrar den till att företagets anseende och förtroende stärks. Det är därför den blir särskilt viktig jämfört med annan företagskommunikation.

Centrala ledord i arbetet med hållbarhetskommunikation

  • öppenhet och transparens – varför omskrivas av andra utan att själv ge sin bild?
  • förtroende och relationer – långsiktig framgång och lönsamhet kräver ett hållbart förhållningssätt till samhället i stort och till den egna organisationens nyckelintressenter.
  • Dialog och samverkan – att knyta kontakter och etablera nätverk (stakeholders)som fungerar som stöd i utvecklingsprocesser. Dialog med företagets intressenter ska vara en naturlig del verksamheten. Den hjälper företaget att fokusera på de områden som är väsentliga och stärker förmågan att göra det som ger effekt för samhället.

Tags: , ,

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.